logo
Reserveren Tickets
en

Huisregels Crazy Pianos

Algemeen

Bij alle reserveringen binnen Crazy Pianos zijn de Uniforme Horeca Voorwaarden van Koninklijke Horeca Nederland(KHN) van kracht. Alle opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Hoewel wij ontzettend van dieren houden, zijn honden of andere huisdieren niet toegestaan in het restaurant. Op ons terras zijn honden daarentegen wel welkom. We zetten graag een bakje water voor de dorstige viervoeter klaar.

Crazy Pianos hanteert een kledingvoorschrift. We verzoeken onze gasten om een verzorgd uiterlijk hebben, bv.:

  • Geen verkleed kostuums, sjerpen en/of verkleedaccessoires
  • Geen sportkleding, of sportschoenen.
  • Geen strandkleding, of slippers.
  • Geen kapotte kleding.
  • Geen onzedelijke kleding.
  • Geen hoofddeksels. Tenzij het op religieuze of medische gronden.
  • Geen vuile kleding, en/of een vies uiterlijk.
  • Onze gasten betreden Crazy Pianos op eigen risico.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal/vermissing en/of beschadiging.

Vanwege de brandveiligheid mogen jassen niet mee het restaurant in, daarom is onze gast verplicht om zijn/haar jas af te geven bij de garderobe.

U mag onze eigendommen niet mee naar buiten nemen, beschadigen en/of verplaatsen. Glazen en flessen mogen niet mee naar buiten worden genomen. Wie beschadiging veroorzaakt, draait op voor de kosten.

Onze gasten mogen niet onder de invloed zijn van drugs of alcohol. Onze gasten mogen geen drugs verhandelen, of daartoe aanstalten maken. Ook mogen gasten geen drugs bij zich dragen.

Bij ongewenst gedrag en/of het veroorzaken van overlast, kan de toegang worden ontzegd.

Onze gasten gaan ermee akkoord met film- en fotomateriaal dat binnen Crazy Pianos wordt gemaakt, kan worden gebruikt door Crazy Pianos en mag worden vrijgegeven aan derden.

Bij calamiteiten dient u ten aller tijden de instructies van het personeel op te volgen.

Clubavonden

Gasten voor de club avond dienen minimaal 23 jaar te zijn en dit middels legitimatie aan te kunnen tonen.

Gasten die weigeren legitimatie te tonen kunnen worden geweigerd.

Gasten die weigeren entreevergoeding te betalen worden niet toegelaten.

Gasten mogen zich niet agressief, of dominant opstellen (in woord en gedrag).

Grote groepen worden niet toegelaten, tenzij zij gereserveerd hebben en hiervan een bewijs hebben. Als deze groepen zich niet conform de huisregels kleden of gedragen, kunnen zij alsnog de toegang geweigerd worden.

Wanneer het binnen te druk is, of verwacht wordt dat veel houders van VIP-kaarten zich aanmelden, dan wordt er voor deze mensen ruimte vrij gehouden. Dit kan als reden voor weigering worden uitgelegd. Hetzelfde geldt voor besloten party's.

Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.

Gasten die weigeren door de metaaldetector te lopen worden geweigerd.

Indien er bij de metaaldetector voorwerpen worden aangetroffen die als wapen kunnen dienen wordt de desbetreffende gast niet toegelaten. Wel kan de gast, zich ontdaan hebbende van het voorwerp alsnog Crazy Pianos bezoeken.

Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing wordt niet getolereerd.

Bij overtreding van een van de bovenstaande regels kan onmiddellijk en zonder aanzien de persoon aan de politie worden overdragen, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.